A mehfil with Vidushi Jayashree Patnekar

By | March 25th, 2017|

A mehfil presented by Vidushi Jayashree Patnekar (khayal) accompnaied by Bharat Kamat (tabla) and suyog Kundalkar on harmonium. Jayashree Patanekar