Loading Events
  • This event has passed.

Remembering Ghalib-Ek Shama Rehe Gayi Hai So Woh Bhi Khamosh Hai.

Schedule :

27th February 2017:

Brief narration on Ghalib by Shri Pavan K Varma (Author, Diplomat & MP Rajya Sabha) followed by Shri Pavan K Varma (Author, Diplomat & MP Rajya Sabha).

Cultural program based on Ghalib.

Ghazal Nritya Bhav by Uma Sharma & group and Ghalib’s Ghazals by Smt. Radhika Chopra.

28th February 2017:

Tamsili Mushaira dedicated to Ghalib by eminent Shayari (poets).

TIME – 6:30 pm